Privacyverklaring

https://www.hanspleging.nl/  hierna te noemen Hans Pleging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.hanspleging.nl/
info@hanspleging.nl
Wijckermolen 128
1941 JA Beverwijk
Telefoonnummer +31 (0)623273349

Aad Bos is de functionaris gegevensbescherming van Hans Pleging en te bereiken via mail of telefoonnummer 0623273349

Persoonsgegevens die Hans Pleging verwerkt
Hans Pleging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hans Pleging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het toesturen van een offerte, bevestiging, of factuur.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Hans Pleging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens op facturen die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hans Pleging neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens bijvoorbeeld een medewerker van Hans Pleging tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hans Pleging bewaart alleen uw personalia, adres, telefoonnummer en emailadres om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld te lezen in bovenstaande grondslagen. Wanneer u geen mails meer wilt ontvangen stuurt u een reply of
meldt u hier af.Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres, geboekte uitje > Bewaartermijn zeven jaar > Reden Financiele bewaarplicht
Emailadres  > Bewaartermijn tot drie jaar na aanmelding > Reden mail met nieuwe producten en/of leuke weetjes
meldt u hier af.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hans Pleging verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebruik van derden zoals gidsen die de rondleiding doen, Mijnwebwinkel, (want op diens servers staan alle gegevens van deze webwinkel opgeslagen)  worden alleen relevante gegevens voor de uitvoering verstrekt. Hans Pleging blijft hiervoor verantwoordelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hans Pleging gebruikt alleen technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hans Pleging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hans Pleging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, klik dan op:  de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hans Pleging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via
mail.

Hans Pleging Stadsgids voor:

vinkje persoonlijk aanpak

vinkjeeen onvergetelijk uitje

vinkje op maat gemaakt

vinkjerondleidingen

 

© 2016 - 2022 HP | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel